Ki ne szeretné látni, hogy a pékségben a kifli, vagy zsemlét éri-e meg jobban készíteni, vagy a sarki fűszeresnek az alapvető élelmiszerek pultját, vagy az édességes polcot kell-e jobban reklámoznia a magasabb profit érdekében?

.

Biztosan Ön is elgondolkozott már azon, hogy vajon a nagyobb munkabérrel rendelkező dolgozójával, vagy az olcsóbb, de lassabb munkaerővel érdemes egy feladatot elvégeztetnie ahhoz, hogy az a legnagyobb profitot termelje.

.

A mindennapi feladatainak elvégzése közben jut Önnek ideje

- a döntéseinek az aktuális adatokkal történő alátámasztására,
- a vállalkozása gazdaságosságával összefüggő adatoknak, információknak rendszerbe foglalására,
- a változások folyamatos követésére,

főleg, ha a cég folyamatos növekedését is szemmel kell kísérnie?

.

Ma, amikor minden médiából a gazdasági válságról hallunk, olvasunk, az eddigieknél is fontosabbá vált egy vállalkozás életében, hogy tisztában legyen Ön, kedves cégvezető azzal, hogyan is értékelheti a cégének a tevékenységeit, hogyan igazodhat el a vállalkozását érintő temérdek szám dzsungelében és főleg azzal, hogy mely tevékenységeit nevezheti a vállalkozás motorjának, nyereséget termelő részének.
.

Mindezekre a kérdésekre Ön is biztosan végzett már számításokat.  Ha másként nem egy papíron alkalom-szerűen, esetleg az időszakok költségeit összesítve egy táblázatban.  Gondolja, hogy ezek a számítások nem befolyásolják a döntéseit?  Valószínűleg eszébe jut az is, hogy:

“Milyen megoldásokat alkalmaznak ezen a területen mások?”

.

Többször találkoztam már cégvezetőkkel, akik saját bevallásuk szerint teljes mértékben tisztában voltak a  cégük teljesítményeivel, a bevételek és a költségek arányaival, a nyereséget és veszteséget termelő tevékenységeikkel.
További beszélgetéseink során azonban kiderült, hogy bizony a cég növekedésével egyre kevesebb energiát és időt töltenek a cég jövedelmezőségi számításaival, és azok az adatok, amikben vakon bíztak, már nem mindig fedik le a valóságot.

Így történhetett, hogy míg az egyes területeiket előnyben részesítették– mondván az úgyis nyereséges – addig abban az idők folyamán olyan változások következtek be, amik miatt már nem is volt gazdaságos a termék, vagy a szolgáltatás.
A kis- és középvállalkozásoknál szerzett tapasztalataim azt mutatják, számos vállalkozás vezetője kommunikációs-, szervezési-, és ügyviteli problémákkal is küzd a napi operatív feladatainak koordinálása mellett.

.
Amíg egy vállalkozás csupán egy dologgal foglalkozik (csupán egyetlen terméket értékesít, vagy állít elő), egyszerűen követhetőek a tevékenység eredményei, azonban amint második termék, szolgáltatás értékesítésére kerül sor, rengeteg kérdés merül fel az egyes csoportok nyereségességére vonatkozóan.
A cég növekedésével azonban egyre nehezebb követni a részterületeket, újabb és újabb kérdések merülnek fel a költségek szétosztásakor, több vevővel és beszállítóval kell foglalkoznia és mindezzel egyre kevesebb ideje van egy fejlődő vállalkozás vezetőjének törődni.
Pedig az időben elkészített és megfelelően csoportosított adatok nagy mértékben hozzájárulnak az Ön vállalkozásának a jövőbeni sikereihez és segíthetik a cége esetleges problémáinak a megoldását is. Ehhez mindössze egy következetesen felépített és folyamatosan adatokkal ellátott rendszerre van szükség, aminek a kialakítását csak egyszer kell elvégezni, utána automatikusan működtethető akár egy adminisztrátor bevonásával is.


.

Persze gondolhatja azt, hogy minderről majd megkérdezi a könyvelőjét.  Azonban tisztában kell azzal lennie, hogy a könyvelő feladata általában az állam által előírt törvényeknek megfelelő könyvelés, bevallások benyújtása és beszámolók elkészítése.  A könyvelés nem igazán foglalkozik a könyvelt vállalkozás egyes részeinek nyereségesség-számításával, költségek felosztásával, és a tevékenységek elemzésével.  Ráadásul a könyvelő általában jóval egy-egy időszak lezárulása után szolgáltat adatokat a cég eredményeiről, többnyire olyan várható adatok feldolgozása nélkül, amiről a cég vezetése már jóval az események megtörténte előtt tud.
A könyvelőnek többnyire nem faladata az időszakok vagy részegységek közötti összehasonlítás sem, ami nagyon sok esetben a tendenciákat, a várható jövőbeni állapotot is mutathatja, valamint nagyon fontos lehet stratégiai döntések meghozatalkor is.
De még mielőtt magamra haragítanám a könyvelőket, el kell hogy mondjam, hogy az ő munkájuk is fontos része lehet a rendszernek és természetesen a fent említett általuk végzett feladatok is fontos részét képezik egy vállalkozás működésének.


.

Egy vállalkozás vezetéséhez azonban nem elegendőek a könyveléstől utólag – akár hónapokkal később – megérkező számok, amik ráadásul az egyes területek, tevékenységek eredményeit külön-külön nem is tükrözik, valamint a még nem jelentkezett, de várhatóan módosító tételeket nem tartalmazzák.  Önnek, mint cégvezetőnek folyamatosan tisztában kell lennie a vállalkozás eredményeivel, legyenek azok pénzben, vagy más értékben (pl. mennyiség) kimutatva.
.

A cégvezetők által elvárt információknak átláthatónak,
könnyen, gyorsan, és minél gazdaságosabban
előállíthatónak kell lennie!

.
Érdemes az egyes területeket egymással összehasonlítani, de nagyon sokat elárulhat a cég működéséről az időszakonként rendszeresen készített kimutatások egymással történő összehasonlítása is.

.
Ezeknek az adatoknak a rendszerezésére vezetői információs rendszer  (kontrolling rendszer) kialakítására van szükség, amelyre napjainkban rengeteg vállalkozás kínál szoftvereket.  Bár ezek a programok nagyon sok lehetőséget adnak a vállalkozás adatainak rendszerezésére, következetes csoportosítására, mégis sok vállalkozás számára önmagukban nem nyújtanak tartós segítséget.     Hiszen a program önmagában nem tudja elkészíteni egyetlen cég adatainak az elemzését, csoportosítást sem, és sok esetben az új rendszer mellet “ellenőrzés-képen” megmaradnak a régi táblázatok, nyilvántartások.

Egy jól kialakított kontrolling rendszer azonban nem feltétlenül igényel óriási beruházásokat. Annak használhatósága  a  logikus és átlátható felépítésén, az egyszerűségén, a könnyű kezelhetőségén, valamint a belőle kinyerhető információk csoportosíthatóságán, elemezhetőségén múlik, függetlenül attól, hogy az adatokat milyen rendszerbe rögzítik.
.
Ezen a honlapon a vállalkozások vezetői információs rendszereinek kialakításakor és annak üzemeltetésekor felmerülő problémákat elemzem, kitérve az egyes választási lehetőségek előnyeire és hátrányaira.   Sorra veszem azokat a területeket, amelyekkel a mai magyar kisvállalkozások nagy többségének problémái akadnak, s remélem, hogy megoldást is tudok kínálni azokra.
.
Ha az elsők között szeretne értesülni arról, milyen téma kerül épp terítékre ezen a lapon, kérem, regisztráljon az értesítőre itt:
.


Szeretnék regisztrálni, hogy mindig értesüljek a legújabb témákról.
.

.

Szívesen veszem a  honlappal és az azon megjelenő cikkekkel kapcsolatos véleményét. Kérem, ossza meg velem azokat.


Mezőné Implom Eszter
kontroller

mezone.eszter@kontroller.hu

Mezőné Implom Eszter